Personlig Omvårdnad

Alma hemtjänst och omsorg

Copyright © All Rights Reserved

Alma hemtjänst och omsorg erbjuder tjänster som utförare av personlig omvårdnad inom hemtjänsten. Du kan få hjälp med följande tjänster:

* Personlig omvårdnad – hjälp med personlig hygien, av- och påklädning

* Hjälp och stöd att upprätthålla meningsfulla aktiviteter

* Hjälp och stöd vid måltider

* Hjälp vid hälso- och sjukvårdsinsatser

* Ledsagning till sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter samt promenader

Du kan också få servicetjänster utförda genom Alma hemtjänst och omsorg och fördelarna är:

* Du har ETT företag att vända dig till

* En kontaktperson som en länk mellan Dig, dina anhöriga, företaget och omvärlden

* Färre antal personer som kommer till dig och därmed kontinuitet i personalstyrkan och de insatser som vi utför