Vi på Alma hemtjänst och omsorg tycker att alla människor är olika, att alla människor är unika och därför bör vi också individanpassa vårt förhållningssätt. Det finns dock stöttepelare som gäller i alla möten med andra människor, nämligen att ALLA ska mötas med respekt och värdighet.

 

Vi som jobbar inom Alma hemtjänst och omsorg ska visa omtänksamhet och värme så att våra kunder får förtroende och känner att vi bryr oss. Vi kommer att jobba utifrån den grunden för att kunna få äkta samtal och dialog med våra kunder. Vi tycker det är viktigt att vara konkreta och tydliga i vår relation med våra kunder, för att undvika missförstånd och osäkerhet.

 

Närheten till en kundansvarig, som kunden kan vända sig till med frågor och funderingar, kommer att förstärka och underlätta tydlig kommunikation.