Alma hemtjänst och omsorg erbjuder tjänster som utförare av personlig omvårdnad inom hemtjänsten. Du kan få hjälp med följande tjänster:

 

  • Personlig omvårdnad – hjälp med personlig hygien, av- och påklädning
  • Hjälp och stöd att upprätthålla meningsfulla aktiviteter
  • Hjälp och stöd vid måltider
  • Hjälp vid hälso- och sjukvårdsinsatser
  • Ledsagning till sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter samt promenader

 

 

Du kan också få servicetjänster utförda genom Alma hemtjänst och omsorg och fördelarna är:

 

  • Du har ETT företag att vända dig till
  • En kontaktperson som en länk mellan Dig, dina anhöriga, företaget och omvärlden
  • Färre antal personer som kommer till dig och därmed kontinuitet i personalstyrkan och de insatser som vi utför